Posebna pravila in pogoji mobilnih storitev

ponudnika storitev: Mobile Minded B.V.

I. Ponudnik / organizator storitev

Ponudnik SMS storitev je DIMOCO Payments GmbH, Europaring F15/302, 2345 Brunn am Gebirge, Avstrija (www.dimoco.at). Izvajalec storitev je podjetje Mobile Minded, Meander 251, 6825 MC Arnhem, The Netherlands, www.mobileminded.nl.

II. Aktivnost/trajanje SMS storitev

SMS storitve/klubi bodo aktivni do preklica, uporabniki lahko sodelujejo v SMS storitvah/klubih od 01.01.2012 navedenega datuma začetka aktivnosti naprej. SMS storitve/klubi nimajo določenega datuma prenehanja aktivnosti, v primeru ukinitve SMS storitev/klubov bodo vsi aktivni člani storitev/kluba obveščeni z brezplačnim SMS sporočilom. Ta storitev vključuje najnovejših kul mobilnih vsebin v angleščini (kot so igre HTML5, melodije zvonjenja in ozadja) https://p.momoxxio.com/si/fruitslasher01v2/ .

III. Obveščanje, oglaševanje in promocija SMS storitev in klubov

Ponudnik oz. organizator storitev se za namene promocije in obveščanja, v povezavi s storitvami in klubi preko SMS sporočil, lahko poslužuje različnih medijev in oglasnega prostora (tiskane edicije, internet in internetni oglasni prostor, televizija, radio,…). Za vsebino oglasov je odgovoren izključno ponudnik/organizator storitve. Za vprašanja in dodatna pojasnila glede oglasov in promocije storitev in klubov kontaktirajte ponudnika/organizatorja storitev na info-si@mobileinfo.biz.

IV. Potek storitev/klubov in sodelovanje

Prijava na storitve Momoxxio je navedena na spletni strani promotions https://www.momoxxio.com/sl/ kjer uporabnik izbere mobilnega operaterja, vnese telefonsko številko ali pošlje ključno besedo na kratko številko.

Uporabnik mora potrditi, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji prijave objavljenimi na http://momoxxio.com/sl/t&c.html strani.

S potrditvijo splošnih pogojev uporabnik potrdi, da je bil seznanjen z splošnimi ter krovnimi pogoji storitev podjetja Dimoco, ki se nahajajo na Splošni pogoji uporabe storitev DIMOCO.

• Postopek prijave s poslano ključno besedo

Vključitev v mobilni klub lahko uporabnik zahteva s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo MOMOXXIO na kratko številko 3322. Po poslanem sporočilu SMS uporabnik prejme brezplačen SMS s podatki o ponudniku storitve, o ceni posamezenga prejetega SMS sporočila kot tudi povezavo, kjer so objavljeni splošni pogoji.

Za potrditev registracije je potrebno na to sporočilo odgovoriti z SMS sporočilom z vsebino DA na kratko številko 3322. Za uporabnike Simobila/A1 - na to sporočilo odgovorite z SMS sporočilom z vsebino DA na kratko številko 33229090 .

Po uspešni registraciji uporabnik prejme brezplačno pozdravno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posamezne storitve, o frekvenci SMS sporočil kot tudi obvestilo, kako se lahko odjavi ter telefonsko številko za pomoč uporabnikom. Po pravilni potrjeni včalnitvi uporabnik prejme 2 plačljive SMS tedenski (2x 2,49 EUR), z internetno povezavo, kjer si lahko prenese mobilne vsebine.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz SMS kluba s poslano ključno besedo STOP na kratko številko 3322. Odjava od vseh storitev velja le za storitve na posamezni kratki številki in ne vpliva na članstva, ki so sklenjena na drugih kratkih številkah ali pri drugih ponudnikih storitev.

Ime mobilne storitve / kluba Ključna beseda Kratka številka Odjava Cena / frekvenca SMS
Potrditev MOMOXXIO - € 0,00
Momoxxio - 3322 STOP € 2,49 / 2 x tedensko
Odjava od vseh storitev 3322 STOP € 0,00

V. Cenik sporočil in prikaz na računu mobilnega operaterja

Sistem DIMOCO vsebuje tudi plačljive storitve, ki jih je uporabnik dolžan plačati. Storitve so obračunane v skladu s cenikom ponudnika storitev, plačilo pa se izvede na način, ki ga določa ponudnik mobilnega omrežja pri katerem ima uporabnik sklenjeno pogodbo oziroma ponudnik poti (Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach…).

Ponudnik poti uporabo storitev obračuna za preteklo obračunsko obdobje in jo prikaže na mesečnem računu za telekomunikacijske storitve.

V primeru neporavnanih obveznosti uporabnika do ponudnika poti, se smiselno uporabljajo splošni pogoji ponudnika poti.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (mobilnega operaterja). Cena posameznega prejetega tedenskega klubskega SMS sporočila je 2,49 EUR (€).

a) Posredovani SMS-i uporabniku s strani storitev DIMOCO uporabnikom mobilnega omrežja Telekom Slovenija

Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
DIMOCO Samostojna številka Samostojna sporočila €0,00
DIMOCO Samostojna številka DIMOCO 1 €0,00
DIMOCO Poštar Dimoco NA 1 € 2,49

b) Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa DIMOCO naročnikom in A1 uporabnikom

Oznaka kode Opis Cena v EUR z DDV Ime MT SMS na izpisu računa
TSR Komercialno sporočilo S€ 0,00 Kom.spr. DIMOCO (Momoxxio 3322)
TSSC Komercialno sporočilo € 2,49 Kom.spr. DIMOCO (Momoxxio 3322)

c) Posredovani SMS-i uporabniku s strani s strani storitev DIMOCO naročnikom in Telemach uporabnikom

Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
DIMOCO Samostojna številka Samostojna sporočila €0,00
DIMOCO Samostojna številka DIMOCO 1 €0,00
DIMOCO Telemach Poštar Dimoco NA 1 € 2,49

VI. Varstvo podatkov, zasebnost in hramba pogodbe na daljavo

Pogodba na daljavo, ki je sklenjena med ponudnikom/organizatorjem storitve ali kluba in uporabnikom bo shranjena v elektronski obliki na sedežu ponudnika/organizatorja storitve. Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

VII. Končno določbe, splošne informacije in pogoji

Sodelovanje v storitvah oz. članstvo v klubu ni starostno omejeno in ne zajema vsebine neprimerne za otroke mlajše od 16 let. Osnovni pogoj za sodelovanje oz. članstvo je strinjanje s temi posebnimi pravili in pogoji, ter hkratno strinjanje s krovnimi pogoji mobilnih storitev DIMOCO.

Izvajac storitev je Mobile Minded, Meander 251, 6825 MC Arnhem, The Netherlands www.momoxxio.com. Ponudnik storitev DIMOCO Payments GmbH je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev. Ponudniki komunikacijske poti so mobilni operaterji Telekom Slovenije d.d. (za uporabnike omrežja Telekom Slovenije), A1 Slovenija d.d. (za uporabnikre omrežja A1) in Telemach (za uporabnike omrežja Telemach). Za pravilno izvedbo storitve jamči podjetje DIMOCO Payments GmbH, Europaring F15/302, 2345 Brunn am Gebirge, Avstrija

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.p

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti (operaterja), bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev. Krovni splošni pogoji se nahajajo na spletni strani tehničnega izvajalca storitev, podjetja DIMOCO, na naslovu www.dimoco.at/agb.

VIII. Reklamacije

Reklamacijska služba ponudnika storitve in tehničnega izvajalca je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 17. uro. Potrudili se bomo, da bo vaša reklamacija obdelana v najkrajšem možnem času.

Podatki reklamacijske službe:

DIMOCO:

Telefonska številka…………………….0808 28076

Elektronska pošta…………………….. info-si@mobileinfo.biz

Delavni čas……………………………. vsak delavnik 9.00 – 17.00